آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ رابطه مالکیت روانی و شخصی سازی فردی فناوری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
شکاف فرهنگی و اینترنت رابطه مالکیت روانی و شخصی سازی فردی فناوری کمین اینترنتی: تاثیرات اجتماعی شبکه‌های اجتماعی
آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان


رابطه مالکیت روانی و شخصی سازی فردی فناوری


ما از فناوری برای انجام بخشی از وظایف روزمره خود استفاده می کنیم. روشی که هر فرد برای استفاده از فناوری به کار می گیرد با نتایج استفاده از فناوری متفاوت است. با این که ریشه ها و نتایج شخصی سازی در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته، اما هیچ یک از این مطالعات به شرح انگیزه و یا فاکتورهای تاثیرگذار بر شخصی سازی فردی فناوری و تاثیرات ناشی از آن، توجه نکرده است. ما در این مقاله این شکاف را با ادعای هم معنا بودن مالکیت روانی و شخصی سازی، پر می کنیم.همچنین از مالکیت روانی به عنوان چهارچوبی برای مطالعات مربوط به شخصی سازی فردی فناوری استفاده می کنیم. مالکیت روانی به معنای احساس تملک بر یک هدف نهایی است.


2.تعاریف:

2.1مالکیت و شخصی سازی

موضوع مالکیت روانی با موضوع شخصی سازی ارتباط نزدیکی دارد، زیرا هر دو بر رفتارهای مالکیتی تمرکز کرده اند.

2.2شخصی سازی

شخصی سازی در چهارچوب IS به صورتهای زیر تعریف شده است: "روشی که کابران، یک فناوری جدید را به کار می گیرند"، "پدیده ایی که در آن یک فناوری در طی زمان به کارگیری و طراحی، تغییر می کند"، " تکمیل طراحی به وسیله استفاده" نحوه استفاده از فناوری به ویژگی ها و روح فناوری، ساختار های سازمانی و درون گروهی بستگی دارد.


3.بحث

دریافتیم که مالکیت روانی بر عملکرد و تاثیر پذیری فردی، موثر است. فاکتورهای درونی چون انگیزه کنترل، استقلال، لذت، رضایت و امنیت بر روی فرد تاثیر می گذارد. اما به هر جهت این فاکتورهای درونی در تحقیقات سیستمهای اطلاعاتی نادیده گرفته شده و از فاکتورهای خارجی برای تشریح رفتارهای شخصی سازی استفاده شده است. در تحقیقات شخصی سازی نمی توان نقش افراد را نادیده گرفت.


3.1 تاریخچه

تحقیقات در مورد مالکیت روانی پنج پیشینه اصلی را آشکار می سازد: علاقه به استقلال یا کنترل ، علاقه به شادی ، علاقه به امنیت، انتظار لذت و رضایت. همچنین ما از این عناصر انتظار داریم که تاثیر مثبتی بر روی شخصی سازی فردی فناوری داشته باشند. به عبارت دیگر، هر یک از این عناصر به فرایند شخصی سازی فردی فناوری کمک می کنند.

1) داشتن علاقه به استقلال یا کنترل بر یک فن آوری می تواند فرد را در شخصی سازی فردی درگیر کند. برای مثال زمانی که فردی با یک فن آوری آشنا نیست، در کنترل نتایج استفاده از آن ناتوان می باشد.

2) انگیزه لذت هنگام استفاده از یک فن آوری ، یا توانایی در تاثیر گذاری بر نتایج ، می تواند فرد را در شخصی سازی درگیر کند. اما احساس عدم تاثیرگذاری بر نتایج استفاده از فناوری، ناامید کننده است. یک کاربر می تواند چنین احساسی داشته باشد که اگر او بتواند فقط به اطلاعات اضافی درباره فن آوری برسد، در استفاده از آن بیشتر احساس لذت خواهد کرد و قادر خواهد بود که درباره نقش هایی که در ارتباط با فن آوری ایفاء می کند، احساس بهتری داشته باشد.

3) انگیزه امنیت فرد را در شخصی سازی درگیر می کند. با وجود عدم آشنایی با فن آوری ، تصور بر این است که فرد از آن استفاده می کند تا کارش را تکمیل نماید . او می تواند با توجه به توانایی اش برای انجام کار و تحویل آن، احساس امنیت نماید.

4) توقع لذت بردن در زمان استفاده از یک فناوری، فرد را در شخصی سازی درگیر می کند. فرد ویژگی ها را مورد بررسی قرار می¬دهد و برخی از آنها را شخصی سازی می کند تا نتایج لذت بخش تری به دست آورد .

5) احساس کنترل، امنیت و شایستگی در زمان استفاده از یک فناوری، رضایت بخش می¬باشد. یک کاربر می تواند انتظار این را داشته باشد که زمانی که مشخصه های یک فن آوری را کشف کرد، طوری که احساس کنترل، امنیت و صلاحیت داشته باشد، از این حس رضایت لذت ببرد .


3.2 نتایج

مقالات مرتبط با مالکیت روانی هفت نتیجه مهم را آشکار می سازد: رضایت، کنترل، قدرت و منزلت اجتماعی، خودشناسی، امنیت ، استفاده مفید از زمان مورد نیاز، رضایت فردی، تعهد به سازمان، عزت نفس سازمانی، لیاقت و شایستگی. ما انتظار داریم که هر یک از این جنبه ها، همراه با توجه به شخصی سازی فن آوری باشد. به عبارت دیگر، پیشنهاد ما این است که افرادی که در فرایند شخصی سازی فن آوری به نوعی در ارتباط هستند، بتوانند انتظار لذت بردن از این نتایج را داشته باشند.

ما انتظار داریم که افرادی که در فرایند شخصی سازی درگیر می شوند:

1) از احساس شخصی و رضایت شغلی لذت می برند. فرایند شخصی سازی، قابلیت و صلاحیت استفاده از فناوری را افزایش می دهد.

2) از حس کنترل، لذت می برند. افرادی که تصمیم گرفته اند که چه ویژگی ها و مشخصه هایی از فن آوری را مورد استفاده قرار دهند و چگونه از آنها استفاده کنند، در مقایسه با افرادی که چنین تصمیمی نگرفته اند، احساس کنترل بیشتری بر نتایج استفاده از فناوری دارند.

3) موقعیت و قدرت اجتماعی بالاتری، داشته باشند. شخصی سازی شایستگی را افزایش می دهد. کسانی که ویژگی های یک فناوری را شخصی سازی می کنند، به طور مفیدتری می توانند با فناوری کار کنند.

4) از حس خودشناسی لذت می برند. روشی که فرد برای استفاده از فناوری استفاده می کند، چیزی درباره شخصیت وی ارائه می دهد . آشنایی کامل با یک فناوری، آن را بخشی از هویت فرد می کند.

5) رفتار اضافی از خود نشان می دهند.

6) از احساس رضایت شغلی لذت می برند. کسانی که با شخصی سازی، صلاحیت لازم را به دست آورده اند، در زمان استفاده از فناوری راضی هستند و در نتیجه از کار خود احساس رضایت بیشتری می کنند.

7) تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند.

عزت نفس موسساتی به معنای اطمینان فرد به عملکرد سازمان است. همانطور که فرد به قابلیت های خویش از طریق شخصی سازی، اعتماد بیشتری پیدا می کند، این اعتماد به نفس را به کل موسسه گسترش می دهد.


عنوان انگلیسی مقاله[ویرایش]

Psychological Ownership and the Individual Appropriation of Technology

منابع[ویرایش]

پیوند به مقاله : دریافت مقاله اصلی