آشنایی با ویکی ها/بخش پنجم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ویکی رشد[ویرایش]

ویکی پرورش (ویکی‌رحم) جایی است که پروژه‌های مستعد و بالقوه ویکی مدیا در زبان‌های گوناگون و در ویکی‌های خواهر، مثل ویکی‌پدیا، ویکی‌کتاب، ویکی‌خبر، ویکی‌گفتاورد و ویکی‌واژه سازماندهی، نوشته و بررسی می‌شوند. ویکی پرورش همچنین جایی است که پروژه‌های ویکی‌مدیا از لحاظ کارآمدی و شایستگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این پروژه ویکی‌ها متولد می‌شوند.

آدرس سایت:https://incubator.wikimedia.org

ویکی گونه[ویرایش]

ویکی‌گونه یکی از پروژه‌های ویکی است که برای راهنمایی در مورد گونه‌های زیستی به کار می‌رود و در یک گونه بالا رده‌ها و زیر رده‌ها را مشخص می‌کند.

در حال حاضر ویکی گونه نسخه فارسی ندارد.

آدرس سایت:https://species.wikimedia.org