پرش به محتوا

آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/نسبت‌های خانوادگی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
一块拼图 برای شروع
حروف ایتالیایی
مقدمه
چگونگی تلفظ واژه‌ها
اعداد
تاریخ، روزهای هفته و ساعت
一块拼图 فرهنگ لغات
حیوانات
لغات پایه و اصطلاحات
جامه
رنگ‌ها
اصطلاحات عمومی
نسبت‌های خانوادگی
一块拼图 دستور زبان
صرف افعال
جنسیت
ایتالیایی تلفظ و معنای فارسی
la moglie لَ مُلیاِ: همسر، خانم
I marito ای مَریتُ: شوهر، همسر
la famiglia لَ فَمیلیاَ: خانواده
I genitori ای جِنیتُری: پدر و مادر
I bambini ای بَمبینی: بچه ها
il nonno, la nonna ایل نُنُّ، لَ نُنَّ: پدر بزرگ، مادر بزرگ
il padre, la madre ایل پَدرِ ، لَ مَدرِ: پدر، مادر
il fratello, la sorella ایل فرَتِلُّ، لَ سُرِلَّ: برادر، خواهر
lo zio, la zia لُ زیاُ، لَ زیاَ: عمو یا دایی، عمه یا خاله
il cugino, la cugina ایل کوجینُ، لَ کوجینَ: پسر خاله یا پسر عمه، دختر خاله یا دختر عمه
celibe, nubile چِلیبِ، نوبیلِ: زن مجرد، مرد مجرد
avete bambino اَوِتِ بَمبینُ: آیا شما بچه دارید؟
siete da soli سیئِتِ دَ سُلی: آیا تنها هستید؟