پرش به محتوا

آموزش زبان روسی/الفبا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
آموزش زبان روسی/مقدمه الفبا آموزش زبان روسی/اعداد
آموزش زبان روسی


یادگیری الفبای روسی به ویژه برای فارسی زبان ها زیاد سخت نیست چون تقریبا تمام حروف روسی در فارسی معادل تقریبی دارند. برای شروع باید بدانید که به الفبای روسی الفبای سیریلیک (Cyrillic) هم می گویند، این الفبا تنها مختص به زبان روسی نیست، از طریق یادگیری این الفبا خواهید توانست متون زبان تاجیکی را هم (که بسیار به فارسی نزدیک است) بخوانید. الفبای سیریلیک همچنین برای زبان تقریبا تمام کشورهای بلوک شرق مورد استفاده قرار میگیرد.

تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. بعد از یادگیری صدای حروف الفبا و برخی قوانین تلفظی میتوانید تقریبا تمام لغات را از روی شکل نوشتاری به درستی بخوانید. توجه داشته باشید که در زبان روسی هم مانند فارسی یک سیستم یک حرف/یک صدا وجود دارد. این بدان معناست که بر خلاف زبانهایی مثل انگلیسی که در آنها ترکیب دو حرف یک صدا می سازد (مثلا sh صدای ش را می سازد) در روسی ترکیب های حروف صدایی متفاوت ندارند.

الفبای سیریلیک 33 حرف دارد. 11 حرف صدا دار و 20 حرف بی صدا. حروف الفبای روسی به ترتیب الفبا در زیر اورده شده اند:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

با دقت به شکل همه حروف نگاه کنید. برخی حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند و برخی کاملا متفاوت اند. در این جدول به صورت خیلی مختصر این الفبا را بررسی می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به درس الفبای زبان روسی در بخش تلفظ زبان روسی مراجعه کنید:

بزرگ کوچک نام آوانویسی صدا به فارسی نوع آوا
А а اَ /a/ آ صدادار
Б б بِه /b/ ب بی صدا
В в وِه /v/ و (واو) بی صدا
Г г گِه /g/ گ بی صدا
Д д دِه /d/ د بی صدا
Е е یِه /je/ یِ (ی+اِ) صدادار
Ё ё یُ /jo/ یُ (ی+اُ) صدادار
Ж ж ژِه / ʒ / ژ بی صدا
З з زِه /z/ ز بی صدا
И и ایـ /i/ ای صدادار
Й й ایـ کوتاه /j/ ای کوتاه صدادار
К к کا /k/ ک بی صدا
Л л اِل /l/ ل بی صدا
М м اِم /m/ م بی صدا
Н н اِن /n/ ن بی صدا
О о آ /o/ اُ یا آ کوتاه صدادار
П п پِه /p/ پ بی صدا
Р р اِر /r/ ر بی صدا
С с اِس /s/ س بی صدا
Т т تِه /t/ ت بی صدا
У у او /u/ او صدادار
Ф ф اِف /f/ ف بی صدا
Х х خا /x/ خ بی صدا
Ц ц تْسه /ts/ تس بی صدا
Ч ч چِه /t∫/ چ بی صدا
Ш ш شا /∫/ ش بی صدا
Щ щ شْچا /∫t∫/ شچ بی صدا
Ъ ъ نشان سخت & بی صدا
Ы ы یـِری /ɨ/ ای صدادار
Ь ь نشان نرم بی صدا
Э э اِ / ə / اِ صدادار
Ю ю یو /ju/ یو صدادار
Я я یَه /ja/ یا صدادار

حروفی که شکل مشابه انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است

[ویرایش]

در زمان یادگیری به تلفظ و صدای این حروف دقت کنید. این حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است.

В в  – این حرف شبیه حرف “بی” انگلیسی است اما در روسی صدای “واو” می دهد.

Е е  – این حرف شبیه حرف “ای” انگلیسی است اما در روسی صدای “یِ” می دهد.

Н н – این حرف شبیه حرف “اچ” انگلیسی است اما در روسی صدای “نون” می دهد.

Р р  – این حرف شبیه حرف “پی” انگلیسی است اما در روسی صدای “ر” می دهد.

С с – این حرف شبیه حرف “سی” در انگلیسی است. در زبان انگلیسی حرف سی معمولا صدای “کاف” دارد اما در روسی این حرف صدای “سین” میدهد. در واقع الفبای روسی “S” ندارد و این حرف معادل اس در روسی است.

У у – این حرف شبیه حرف “وای” در انگلیسی است اما در روسی صدای “او” می دهد. در واقع الفبای روسی “U” ندارد و این حرف معادل یو در روسی است.

Х х – این حرف مشابه “ایکس” درانگلیسی است اما در روسی صدای “خ” می دهد.

حروف بدون آوا

[ویرایش]

الفبای روسی دو حرف بدون آوا هم دارد. در واقع این حروف تنها بر روی حروف کناری خود تاثیر می گذارند. به آنها نشانه های نرم و سخت گفته می شود. البته در سطح اولیه نیازی نیست نگران این حروف باشید. بعدها و با تمرین درک بهترین از آنها پیدا می کنید.

Ъ ъ این حرف “نشانه سخت” نام دارد. زمانی که در کنار یک نوعی تاکید بر روی آن ایجاد می کند.

Ь ь این حرف “نشانه نرم” نام دارد. زمانی که در کلمه ای اورده شود حرف بی صدای قبل از خودش را نرم می کند.

نکته ای در مورد حروف صدادار

[ویرایش]

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم و شکل سخت، به این جدول دقت کنید:

А (“a”) Я (“ya”)
Э (“e”) Е (“ye”)
У (“oo”) Ю (“yoo”)
О (“o”) Ё (“yo”)

صدای “ی” همیشه تلفظ می شود اما توجه داشته باشید که این برای مثال صدای “یا” یک صدای ترکیبی نیست، بلکه یک صدای متفاوت به شمار می رود. پس در بخش کردن کلمات حرف بی صدایی که در کنار آن قرار می گیرد تنها یک سیلاب را تشکیل می دهد.

به مثال های زیر توجه کنید:

Нет  – (به معنای نه) به صورت “nyet” تلفظ می شود.

Семь – (به معنای عدد 7) به صورت “syem” تلفظ می شود.

Пять – (به معنای عدد 5) به صورت “pyat” تلفظ می شود.

نکته

[ویرایش]
  • روس ها “ه” ندارند پس آن را به صورت “X” نشان می دهند. توجه کنید که بعضی از موارد حرف “X” در متن ما صدای “ه یا ح” می دهد اما این حرف در روسی چنین صدایی ندارد.
  • روس ها “ق” ندارد پس آن را به صورت “Г” نشان می دهند. اما این حرف هیچ وقت تلفظ “ق” ندارد.