آموزش زبان روسی/ضمایر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
آموزش زبان روسی/دستور زبان ضمایر آموزش زبان روسی/جدول زمان‌ها
آموزش زبان روسی


مفرد جمع
روسی فارسی روسی فارسی
اول شخص Я من Мы ما
دوم شخص Ты تو Вы شما*
سوم شخص Он (مذکر)

Она (مونث)

Оно (خنثی)

او Они آنها

نکته: ضمیر دوم شخص مشابه آن را در فارسی هم داریم. در زبان روسی برای شکل محترمانه دوم شخص از ضمیر دوم شخص جمع استفاده می شود.

صرف فعل بودن[ویرایش]

زبان روسی ساختار بسیار مستقیمی دارد. در خیلی موارد جملات به کوتاه ترین شکل ساخته می شوند و این نکته ای است که در طول زمان بیشتر با آن آشنا می شوید. برای مثال روس ها فعل بودن را به صورتی که در فارسی یا انگلیسی با آن آشنا هستید ندارند. برای نشان دادن چیزی فقط با ضمیر به آن اشاره می کنند و جمله ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

я Парвиз  . (من پرویز هستم.)

معنای تحت الفظی جمله بالا به فارسی “من پرویز” خواهد بود. در واقع تنها ضمیر در کنار اسم قرار گرفته و یک جمله ساخته شده. از این ساختار میتوانید به سادگی استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

вы Али  . (تو علی هستی.) он Фархад  . (او فرهاد است.)*

* در جمله بالا با توجه به مذکر بودن فرهاد از ضمیر مذکر استفاده شده.

она Ясмин  . (او یاسمین است.)**

** در جمله بالا با توجه به مونث بودن یاسمین از ضمیر مونث استفاده شود. این ساختار جمله محدود به اسامی خاص نمی شود و می توانید از طریق آن هر جمله مسندی را بسازید.

мы счастливы  . (ما خوشحال هستیم.) они грустные  . (آنها ناراحت هستند.)