پرش به محتوا

آموزش زبان ژاپنی/اقسام کلمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

اقسام کلمه(品詞 ひんし) به شیوه‌ای از دسته‌بندی واژه‌ها گفته می‌شود که واژه‌ها براساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه‌بندی می‌شوند. در زبان ژاپنی ای که امروزه در مدارس آموزش داده می‌شود ده نوع کلمه وجود دارد. هر چند انواع دیگری از تقسیم بندی هم وجود دارد.

این گروه‌های یازده‌گانه نخست به دو بخش کلمات با معنی مستقل و کلمات بدون معنی مستقل تقسیم شده و هر دو بخش دارای دو بخش کلمات قابل صرف و نحو شدن و کلمات غیرقابل صرف و نحو شدن هستند.

فرق بین دو نوع صفت[ویرایش]

・「形容動詞」 (例)さわやかだ  با صفا  (言いきりが、「~だ」で終わる)

○さわやかな太郎くん  (「~な」に置き換えられる)

・「形容詞」 (例)汚い  کثیف   (言いきりが「い段」で終わる)

×汚いな太郎くん   (「~な」に置き換えられない)

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]