اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/فهرست آبشاری و جعبه تو در تو

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

یک فهرست آبشاری (کمبو باکس یا جعبه تو در تو) یکی از عناصر رابط‌های گرافیکی کاربر است که با کلیک بر روی آن یک فهرست ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند یک گزینه را از این فهرست انتخاب کند.