پرش به محتوا

اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/پیوند کامندی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

با کمک پیوند کامندی کاربران می‌توانند یک پاسخ را انتخاب کنند و به طور دقیق‌تر این پاسخ انجام یک عملکرد است. گاهی نیز ممکن است این عملکرد خود عملکرد دیگری را اجرا کند.