بوم‌شناسی کاربردی/ارزشگذاری زیست محیطی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
بهنژادی و بازمعرفی گونه‌های نادر ارزشگذاری زیست محیطی گردشگری در طبیعت
بوم‌شناسی کاربردی


انسان و طبیعت[ویرایش]

برای آن‌هایی که می‌خواهند یک نقطه عطفی در تأثیر فعالیت انسانی بر روی محیط زیست بیابند سال ۱۸۶۴ یک تاریخ خوب است زیرا در این تاریخ جورج پرکینز مارش (George Perkins Marsh) کتاب «انسان و طبیعت، یا جغرافیای فیزیکی دست‌خورده فعالیت‌های انسان» را نوشت. مارش یک دیپلمات آمریکایی بود که در سفرهایش نه تنها تغییرات محیط زیست را یادداشت می‌کرد بلکه ارزشگذاری نیز می‌کرد.

ارزشگذاری تاثیر زیست‌محیطی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

فرآیند تعیین، پیشبینی و ارزشگذاری تاثیرات بیوفیزیکی، اجتماعی، ... پیشنهادهای توسعه پیش از هر گونه اقدام. هدف ارزشگذاری، تنوع زیستی در تمام سطوح است.

مواردی از اکوسیستم که هدف ارزشگذاری حفظ آن‌ها است:

  • ذخیره آب
  • تصفیه آب
  • از بین بردن فاضلاب
  • مهار سیل
  • حفاظت در برابر طوفان
  • تشکیل و حفاظت خاک
  • رسوب‌سازی
  • به چرخه در آوردن مواد غذایی
  • ذخیره‌سازی کربن
  • تنظیم اقلیم