بوم‌شناسی کاربردی/گردشگری در طبیعت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ارزشگذاری زیست محیطی گردشگری در طبیعت منابع در معرض خطر
بوم‌شناسی کاربردی


مفهوم اکوتوریسم در دهه اخیر به کار گرفته شده است. این مفهوم به صورت یک هدف برای کارآفرینان گردشگری، آژانس‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی (ان جی اوها) و جوامع درآمده است. در سال ۱۹۹۱ جامعه اکوتوریسم (Ecotourism Society) اکوتوریسم را به این صورت تعریف کرد: «سفر مسئولیت‌پذیرانه به مناطق طبیعی که حفظ کننده محیط زیست است و سلامت مردم محلی را در پی دارد.» متخصصانی که در عرصه اکوتوریسم فعال هستند تفاوت آن راباسایر انواع گردشگری طبیعت مربوط به موارد زیر می‌دانند:

  • سفر به یک منطقه طبیعی
  • سفری که همراه با حفظ تنوع زیستی است
  • سفری که برای جوامع محلی میزبان مفید است
  • سفری که منجر به درک بهتر طبیعت و فرهنگ زیست‌محیطی می‌شود