بوم‌شناسی کاربردی/منابع در معرض خطر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
گردشگری در طبیعت منابع در معرض خطر جوامع و فرهنگ‌های نو
بوم‌شناسی کاربردی


در نیمه دوم سده بیستم سرعت رشد جمعیت در جهان و توانایی های فنی بشر و استفاده از منابع طبیعی به حدی افزایش یافت که کل بیوسفر را در معرض خطر قرار داد. به همان میزان که تخریب زیست‌بوم ها افزایش یافته است تلاش بشر برای استفاده از اصول اکولوژیکی، قانون‌گذاری ارزیابی و مدیریت اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر و گونه‌های در حال کاهش افزایش یافته است.

در مقیاس جهانی، حفاظت از طریق سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که تمرکزشان بر روی گونه‌های در خطر انقراض و نادر است که در زیستگاه‌های حساس زندگی می‌کنند. دو سازمان بین‌المللی که در این زمکینه مشغول فعالیت هستند یکی World Conservation Union است و دیگری برنامه Man and the Biosphere وابسته به یونسکو.