بوم‌شناسی کاربردی/سیستم‌های آگرو-اکولوژیک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ایجاد زیست‌بوم سیستم‌های آگرو-اکولوژیک مهندسی مرداب
بوم‌شناسی کاربردی


امروزه در تمام جهان در حاشیه شهرها فعالیت‌های کشاورزی شکل گرفته است و اکثر مناطق نیمه طبیعی (semi-natural areas) توسط تولید کشاورزی مدیریت می‌شوند.

چالش‌هایی که در بریتانیا در این زمینه وجود دارد به شرح زیر است:

  • نابودی مداوم و تکه تکه شدن زیستگاه‌هایی مثل چمنزارهای گچی، خلنگزارهای مردابی، علفزارهای یونجه‌ای، و مرداب‌ها در نتیجه عواملی همچون روش‌های کشاورزی فشرده، زهکشی زمین و جداسازی آب، ساخت جاده
  • از بین رفتن زیستگاه‌ها، مرزبندی‌های خطی مثل حصارکشی، حفر نهر آب، تعیین حاشیه زمین و گونه‌های تک در نتیجه کمرنگ شدن یا از بین رفتن مدیریت سنتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی
  • آسیب به خاک، آب و اکوسیستم با استفاده نابجا از کود، آفت‌کش و آلودگی جوی.