تاریخ پزشکی در اسپانیا/ابن جلجل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ابن خطیب ابن جلجل ابن رشد
تاریخ پزشکی در اسپانیا


ابن جلجل در کوردوبا زاده شد و از ده سالگی به تحصیل علم پرداخت،[۱] وی از ۱۴ سالگی به پزشکی گرایش یافت و در ۲۴ سالگی در پزشکی صاحب رأی و نظر شد[۲] در میان آثار ابن جُلجُل باید از طبقات الاطباء و الحکماء وی نام برد.[۳][۴] ابن جُلجُل هم از منابع شرقی (بقراط، جالینوس، دیوسقوریدس، ابو مَعشَر) و هم از منابع غربی سود جسته است و از اینرو کتاب وی اهمیت خاص دارد.[۵] ابن جلجل در این کتاب زندگینامه پزشکان و فیسوفان مشهور یونانی، مسلمان، آفریقایی و اسپانیایی را نوشته است.[۶]

  1. http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/1497
  2. http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/1497
  3. http://rasekhoon.net/article/print/764528/ابن-جُلجُل/
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Juljul
  5. http://rasekhoon.net/article/print/764528/ابن-جُلجُل/
  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Juljul