تاریخ پزشکی در اسپانیا/ابن رشد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ابن جلجل ابن رشد فرانسیسکو والز
تاریخ پزشکی در اسپانیا


ابن رشد در کوردوبا (قرطبه) زاده شد. تحصیلاتش در رشته‌های حقوق و پزشکی بود و مدّت‌ها نیز در شهرهای «سویل» و «قرطبه» به کار قضاوت اشتغال داشت.[۱] فلسفهٔ او را در غرب «اوروئسیسم» می‌نامند که می‌تواند به «ابن رشدگرایی» ترجمه شود. او تلاش داشت فلسفه ارسطویی را با اسلام تطبیق دهد. او بر خلاف اسلام و همانند بودایی‌گری به ابدی‌بودن روح معتقد نبود.[۲]

ابن رشد اندلسی
ابن رشد اندلسی

گفته‌اند که اولین بار ابن رشدِ حکیم بود که نشان داد یک تن دوبار به بیماری آبله مبتلا نمی‌شود.[۳]

  1. https://fa.wikipedia.org/wiki/ابن_رشد
  2. https://fa.wikipedia.org/wiki/ابن_رشد
  3. http://www.hawzah.net/fa/Article/View/84443