تاریخ پزشکی در اسپانیا/فرانسیسکو والز

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
یونس حرانی فرانسیسکو والز آندره لاگونا
تاریخ پزشکی در اسپانیا


فرانسیس والز که همچنین دیوینو والز خوانده می‌شود بهترین نمونه از رنسانس پزشکی در اسپانیا است. او در شهر کوواروبیاس متولد شد و به واسطه تحصیل علم در چند شهر اروپا به دربار فیلیپ دوم اسپانیا راه یافت و در آنجا با پزشک دربار وزالیوس آشنا شد که خود پزشک زاده بود. او سپس به شهر الکالا د هنارس رفت و در آنجا به آموزش پزشکی پرداخت.