تاریخ پزشکی در اسپانیا/یونس حرانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
' یونس حرانی فرانسیسکو والز
تاریخ پزشکی در اسپانیا


موطن اصلی یونس، حران بود، بعدها در اندلس ساکن شد. وی معجونی با خود داشت که هر جام شربت آن را به پنجاه دینار می‌فروخت و به این وسیله مال بسیاری جمع نموده بود. پنج تن از اطبای اندلس در پی بررسی اجزای آن معجون برآمدند و بر طبق آنچه حدس‌شان بدان حکم می‌نمود در این باره نوشتند و بعد همگی اتفاق کردند بر جزوه‌ای چند، پس نزد وی رفتند و گفتند: «اگر اصابت کرده‌ایم تصدیق کن و الا ما را نیز ارشاد نمای که نصیب وافر از آن اخذ کرده‌ای؛ و ما همه اهل یک صناعتیم، روا نیست که از منافع آن محروم باشیم!» وقتی یونس حرانی نوشتهٔ آن‌ها را دید، گفت: حقیقت این است که در اعیان ادویه اشتباهی انجام نداده‌اید، «اما در تعدیل اوزان آنها اصابت واقع نشده است!» پس اوزان را برای آن‌ها تعیین نمود و به آن‌ها یاد داد. این دوای مذکور همان دوای معروف به مغیث اکبر است که در بلاد اندلس معروف است.

منابع[ویرایش]

  • تاریخ‌الحکمای قفطی، ص ۵۳۳[۱]