تجزیه و تحلیل سیاست و کار سیاسی در سیستم های فدرالی/نکات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مورد جزء ملی نکات '
تجزیه و تحلیل سیاست و کار سیاسی در سیستم های فدرالی


پاورقی ها

  1. سیستم توصیه ی سیاسی که اطلاعاتی را برای دولت ها فراهم می کند، بسیار پیچیده است و شامل بسیاری از منابع اطلاعاتی از دوستان تا زوج ها و توصیه کنندگان صمیمی می باشد(ملتزفر،1990). هر چند در طول عقیده ی محلی و تجربه یک سیستم توصیه ی سیاسی رسمی تر وجود دارد که برای ارائه دانش و تخصص به دولت ها ایجاد شده است. این شبکه ی عرضه ای متشکل از منابعی در میان دولت از قبیل تجزیه و تحلیل کنندگان سیاسی حرفه ای به کار گرفته شده در سازمان ها و مراکز و مشاوران سیاسی متصل به ادارات وزارتی و مراکز اصلی و خارج از دولت در رتبه بندی مشاوران بخش خصوصی تا متخصصان در مخازن پژوهشی،دانشگاه ها ، جنبش های سیاسی و جاهای دیگر، می باشد( بوستون،مارتین، پالوت، والز،1996)
  2. درباره ی ماهیت تجزیه و تحلیل سیاسی غیردولتی فراهم شده از طریق مخازن پژوهشی و جنبش های سیاسی و مخصوصاً در مورد رشد گروه مشاورانی که برای دولت در سرویس غیر شهود کار می کنند بسیار کم می دانیم(اسپیرز، 2007) در مورد مخازن پژوهش، اتحادیه های شغلی،جنبشهای سیاسی و فشار در کانادا به آبلسون(2007) ، استریچ(2007) کراسی(2007) مورای(2007) مراجعه کنید.
  3. این موقعیت باعث شده است که مشاهده گران بسیاری در دورن و بیرون دولت کمبود چنین اطلاعات اساسی را همانند اینکه چه تعداد تجزیه و تحلیلگر سیاسی در دولت وجود دارند و بر چه موضوعاتی و با چه تکنیکهایی کار می کنند،تقبیح می کند( باکویس1997 ، بهم،بنینگتون،کومان،2000، هون، 1994، کمیسیون سرویس های دولتی، 1999،2001 و اوهر، ماکای،1996 ، والر 1992،1996 ولر ، استیونز 1998) در بسیاری از موارد مشاهده کنندگان وابستگی به تنها یک یا دو کار کاملاً به روز را در تنظیم سازی مشاهدات و نتیجه گیری های آنها، مخصوصاً کار اولیه ملتزنر(1975و1976) و دورینگ و اوساها(1994) ادامه داده اند. در مورد ملتزنر،مشاهدات او در طول 30 سال آخر دقیق باقی می مانند اما مبتنی بر 116 مذاکره ای بودند که در u.s در سال های 1971-1970 اجرا نمود(ملتزنر،1975،صفحه 14) . با اینکه مقداری اطلاعات در این مطالعات قدیمی وجود دارند، آنها تنها تعداد نسبتاً کمی از کشورها را، عمدتاًu.s پوشش دادند(ملتزنر1976) دورنیک،لوساما و رادین 2000) مطالعات اخیر بیشتری در مورد عرضه ی سیاسی در جستجوی عوامل u.k (پاگ و جنگینز،2005) ، استرالیا، (ولر، استیونس،1918 ) زنیوزلند (بوستون و همکارانش، 1996) هلند(هوپ، ژلازکوا،2006)، فرانسه (روچت،2004) و آلمان (فلیچر،2009) اما در اکثر قدرت ها پاسخ به سوال های اساسی از قبیل اینکه چند نفر در این موقعیت ها قرار دارند یا اینکه آنها چه می کنند،ناشناخته باقی می ماند.