توابع مثلثاتی/قانون سینوس‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در یک مثلث با زوایای و اضلاع قانون سینوس‌ها به صورت زیر بیان می‌شود:

به عبارت دیگر، در یک مثلث نسبت طول هر ضلع به سینوس زاویه مقابل آن عددی ثابت است.

در مثلث زاویه برابر ۳۲ درجه، زاویه برابر ۷۷ درجه و ضلع برابر ۱۲ است. اندازه بقیه اضلاع و زوایا را بدست آورید.

مثال را با استفاده از قانون سینوس‌ها حل می‌کنیم:

سینوس‌ها را با استفاده از ماشین حساب بدست می‌آوریم.

اثبات[ویرایش]