پرش به محتوا

توابع مثلثاتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزادویکی‌کتاب
توابع مثلثاتی
از مقدماتی تا پیشرفته


جلد نخست: مقدمات

[ویرایش]

جلد نخست کتاب مربوط به توابع مثلثاتی تا قبل از حسابان است و برای دانشجویانی است که به تازگی با جبر آشنا شده‌اند.

طول، زاویه، و مساحت در مثلث‌ها

[ویرایش]

توابع مثلثاتی برای مثلث‌ها

[ویرایش]

توابع مثلثاتی به عنوان تابع

[ویرایش]
 • نمودار سینوس، کسینوس، و تانژانت
 • فاز و فرکانس
 • نمودار مربع سینوس
 • اتحاد جمع برای سینوس
 • اتحاد جمع برای کسینوس
 • اتحاد دو زاویه
 • موج‌ها در فاز
 • تمرین: مسئله چرخ فریس
 • تمرین: ساده‌سازی زوایا
 • سکانت، کسکانت، و کتانژانت
 • نمودار سکانت، کسکانت، و کتانژانت
 • توابع مثلثاتی معکوس
 • ساده‌سازی

مراجع مثلثاتی

[ویرایش]
 • به خاطر سپردن اتحادهای مثلثاتی با استفاده از تکنیک‌های حافظه
 • مراجع اتحاد مثلثاتی
 • مراجع دایره واحد مثلثاتی و نمودارها
 • مراجع زوایای منتخب
 • قانون تانژانت‌ها

برای مطالعه علاقه‌مندان

[ویرایش]
 • چندضلعی‌های منتظم
 • مثلث‌سازی‌های ممکن در چندضلعی‌های منتظم
 • اثبات فرمول هرون
 • قطب‌نما
 • تبدیل حاصلضرب به مجموع
 • منحنی لیساژو
 • سه‌قلوهای فیثاغورس

جلد دوم: توابع مثلثاتی تکمیلی

[ویرایش]

جلد دوم کتاب هم بر توابع مثلثاتی پیش از حسابان تمرکز دارد. برای درک این جلد شناخت رابطه بین مثلث‌ها و دایره‌ها ضروری است.

 • مقدمه

باز هم هندسه

[ویرایش]
 • تعریف هندسی توابع مثلثاتی
 • قضیه تالس: ساخت سریع یک زاویه قائمه
 • بیضی
 • مارپیچ

اتحادهای مثلثاتی بیشتر

[ویرایش]
 • اتحاد دمواور
 • اتحادهای مثلثاتی برای اثبات
 • معادلات مثلثاتی برای حل کردن
 • تمرین: مجموع به حاصلضرب
 • سینوس ۱۸º
 • سینوس ۱۵º
 • مجموع سری حسابی سینوسی یا کسینوسی
 • دیگر اتحادهای مثلثاتی

کره

[ویرایش]

کاربردها

[ویرایش]

دایره‌ها، نقاط و مثلثات مربوط به یک مثلث

[ویرایش]

کاربرد در جبر

[ویرایش]

کاربرد در نمودار

[ویرایش]

برای مطالعه علاقه‌مندان

[ویرایش]

جلد سوم: توابع مثلثاتی پیشرفته

[ویرایش]

برای مطالعه این جلد آشنایی با حسابان، ماتریس‌ها، و اعداد پیچیده لازم است. همچنین مطالعه جلد یکم پیش‌نیاز مطالعه این جلد است اما مطالعه جلد دوم اختیاری است.

حسابان و اعداد پیچیده

[ویرایش]

توابع بنیادی

[ویرایش]

ورای تبدیل فوریه

[ویرایش]

در چه جاهایی می‌توان از این‌ها استفاده کرد؟

[ویرایش]

برای مطالعه علاقه‌مندان

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]