توابع مثلثاتی/مربع سینوس به علاوه مربع کسینوس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

فیثاغورس به شکلی دیگر[ویرایش]

فرمول قضیه فیثاغورس به شکلی دیگر:

با نگاه کردن به نموداری که در بخش بعد آمده است دلیل این موضوع برای شما آشکار خواهد شد.

یکسانی مثلثاتی فیثاغورس[ویرایش]