جایگاه زبان فارسی در افغانستان/نام‌های رایج زنان در افغانستان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
استفاده از واژه‌های فارسی ایرانی جایگاه زبان فارسی در افغانستان '
جایگاه زبان فارسی در افغانستان


نام‌های رایج زنان در افغانستان

امیر حسین اکبری شالچی


این بخشی از نامنامه بزرگی است. چون تا کنون در این باره پژوهشی نشده، بخش هایی از آن را در اینجا پیشکش می کنم:


آتیَه

آخِرَه

ادیبَه

ارجُمند

آرزو

آریان

آریانا

آریَن

آزیتا

اَسما

آسِمایی

اَسینَه/ حَسینَه

آسیَه

آصفَه

اِفتِمام

اقلیما

اَکیلا

آلا/ هالا

اَلکا

الماس

الهه/ الاهه

اُما/ هما

آمنَه

آمو

اُمَیرا/ حُمَیرا

امینَه

انارگُل

اَنیسَه

اَورِ جهان/ اَورِ جان

اورانوس

اوِستا

ایدا

بادام‌گل

بِرِشنا/ بِریشْنا

بصیرَه

بِلقیس

بِنَفشَه

بهار

بهارَه

بِهشتَه

بی‌بی سلطان

بی‌بی‌حاجی

بی‌بی‌حلیمَه/ بی‌بی‌اَلیمَه

بی‌بی‌حورا

بی‌بی‌خدیجَه

بی‌بی‌شیرین

بی‌بی‌گُل

بی‌نظیر

پاکیزَه

پردیس

پرستو

پروانَه

پروین

پری‌گُل

پَلوَشَه

پوران

تاج

تانیا

تبسم

ترانَه

تُرپِکَی/ torpekay

ترینا/ tirīnā

تمنّا

تَهمینَه

ثریا

ثمرگُل

جاریَه

جَلیلَه

جمیلَه

جهانتاب

جینا

حاکمَه

حبیبَه

حدیثَه

حُسن‌بانو

حَسینا

حَسینَه/ اَسینَه

حفیظَه/ اَفیظَه

حکیمَه

حلیمَه

حَماسَه

حمیدَه

حمیرا

حنیفَه

حنیفَه/ انیفَه

حوریَه

خاتول

خاتون

خاطرَه

خالدَه

خالقَه

خاور

خاور

خدیجَه

خوبان

خورشید

خوشبو

دُرخشان

دل‌افروز

دلبر

دِل‌جان

دنیا

دیانا

دیبا

دینا

ذبیحَه

ذکیَه

رابعَه/ رابهَه

رابعَه‌گُل

راحلَه

راضیَه

رحیمَه

رخسار

رُخشانَه

رشیدَه

رمزیَه

رنگین

رنگینَه

روبی

روبینا

روح‌افزا

رَوشن

رَوشنک

رَوشنی

روگُل

رومینا

رونا/ rōnā /rūnā

رَویا

ریتا

رَیحانَه/ رَیانَه

ریدا

ریزَه‌گُل

زاهدَه

زُبیدَه

زحل

زَرغونَه

زَرمینَه

زریما/ zarīmā

زَلّاش

زلیخا

زَلیما

زهرا

[۱]

  1. http://shaalchy.persianblog.ir