پرش به محتوا

حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۲/حل تمرین ۱۰

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

اگر{L = {bmak : m>=0, k>=0 در نظر بگیریم، برای n=1 و m=0 و k=1 داریم an = bmak . بنابراین آتوماتای آن با سه حالت به صورت زیر است:

[[۱]]

b) بله، می توان آن را به صورت یک NFA با دو حالت به صورت زیر درآورد. با حذف حالت q2 از آتوماتای قسمت اول:

[[۲]]