پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول/حل تمرین1-14

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین 1-14

تمرین[ویرایش]

با استفاده از روش ارائه شده در لم 29-1 عبارات منظم زیر را به آتوماتای متناهی نامعین تبدیل کنید.

حل[ویرایش]