پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول/حل تمرین ۱-۶

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین ۱-۶

تمرین[ویرایش]

با استفاده از روش بیان شده در اثبات قضیه 1-22 برای به دست آوردن یک NFA برای تشخیص اجتماع دو زبان، دیاگرام حالت یک NFA برای تشخیص اجتماع زبان های زیر را رسم کنید .

الف – تمرین 1-4 الف و 1-4 ب

ب – تمرین 1-4 پ و 1-4 ج

حل[ویرایش]

حل قسمت الف

حل قسمت ب