پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل دوم/حل تمرین۲-۲۱

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

الف) همانطور که در شکل می‌بینید ما می‌توانیم با 2 روش تجزیه به رشته ifcondition then if condition then a:=1else a:=1 برسیم. پس این گرامر مبهم است.


ب) اگر گرامر به شکلی در بیاید که برای یک رشته دو راه تجزیه نباشد، این گرامر مبهم نیست. پس قواعد تولید می تواند به شکل زیر باشد (تمام قواعد نوشته نشده را همان قواعد داخل مسئله اندو بدون تغییر می ماند).

<else <STMT> ←<IF THEN ELSE