پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات/فصل دوم/حل تمرین۲-۲۸

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین ۲-۲۸ از ویرایش اول کتاب (در ویرایش دوم کتاب شماره این مساله ۲-۲؟ است)

برای حل این مساله به متن زیر مراجعه شود

تمرین[ویرایش]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ogden%27s_lemma

حل[ویرایش]

http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=q82grx462307u323&size=largest