راهنمای جامع فیزیک/جردانو برونو

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فلسفه علم جردانو برونو گالیله
راهنمای جامع فیزیک


جردانو برونو
جردانو برونو

برونو شهید راه علم[ویرایش]

هرچند سازمان تفتیش عقیده، کتاب کوپرنیک را که مخالف با کتاب مقدس بود، ممنوع اعلام کرد، اما اندیشه‌های کوپرنیک اثر شایستهٔ خود را در اذهان دگراندیشان بچا گذاشت. یکی از این اندیشمندان جردانو برونو بود. وی ریاضیدان، متفکر و فیلسوف ایتالیایی قرن شانزدهم بود که هم استاد کالج دوفرانس پاریس بود وهم استاد دانشگاه آکسفورد در انگلستان بود. او می‌گفت: تمام حقایق دارای ذات واحد هستند و خدا با جهان یکی است. همچنین، به عقیده او روح و ماده یکی هستند و هر جزئی از حقیقت از دو امر مادی و روحی ترکیب یافته است که تجزیه نمی‌شوند؛ بنابراین وظیفهٔ فلسفه عبارت است از مشاهده وحدت در کثرت، روح در ماده و ماده در روح و همچنین: مقصود از فلسفه عبارتست از پیدا کردن ترکیبی که در آن تمام تضادها و تناقض‌ها باهم یکی شده‌اند و همچنان مقصود از فلسفه رسیدن به بالا ترین درجهٔ معرفت وحدت کلی است که مساوی است با عشق به خدا.

برونو، نظریهٔ کوپرنیک را تایید می‌کرد. یعنی این که: زمین به دور خورشید می‌گردد. نه خورشید به دور زمین. در کاینات خورشیدها و منظومه‌های شمسی دیگری وجود دارند. زمین یکی از اجزای سماوی است مانند میلیونها سیاره و ستاره دیگر. برونو از پژوش‌های کوپرنیک نتیجه‌های فلسفی نوین گرفت که با آموزش‌های کلیسا ناسازگار بود؛ بنابراین از طرف دیوان یا دادگاه تفتیش عقاید "انگزیسیون " به عنوان مرتد به محاکمه خوانده شد. او هشت سال شکنجه و رنج زندان را با شکیبایی فراوانی سپری کرد ولی چون از عقاید خود دست نکشید، بالاخره محکمهٔ تفتیش عقاید او را محکوم کرد که با راحت ترین و سهل ترین طرق ممکن و بدون خونریزی کشته شود، یعنی زنده سوزانده شد.

گالیله و ادامهٔ مقاومت جزم اندیشان[ویرایش]

گفتنی است که ماجرای نفرت انگیز، انگیزیسیون، چند قرن پیاپی ادامه داشت و اروپای مسیحی را به کشتار گاهی تبدیل کرد که خلایق را گروه گروه به شکنجه گاه‌ها و سیاهچال‌ها و شعله‌های آتش و چوبه‌های دار می‌سپرد. چراکه پاپ اعظم در مورد مشروعیت اینهمه جنایات هولناک از جانب عیسای مسیح فتوای شرعی صادر کرده بود. جلوه دیگری که شاید عیسای مسیح از آن بی خبر بود ولی به نام او و سبب رضا و خشنودی خدا انجام می‌گرفت. تنها در دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا طبق آمار کلیسا ۳۱۹۱۲ تن زنده در آتش سوزانیده شدند اما گالیله (۱۶۴۲ ? ۱۵۶۴م) ریاضی‌دان و فیزیکدان ایتالیایی که اخترشناس بنامی نیز بود و مخترع یکی از اولین دوربین‌های نجومی، ناگزیر شد در هفتاد ساله گی در برابر قضات و داوران انگیزیسیون زانو به زمین بزند، دست بر کتاب مقدس انجیل بگذارد و قسم بخورد که از عقیده کفر آمیز خود صرف نظر و توبه کند. گالیله در ۳۶ سالگی یعنی در سال ۱۶۰۰ شاهد به آتش کشیده شدن برونو بود. شاید همین تجربه موجب شد که توبه کند و از اندیشه‌های خود دست بردارد.

منبع[ویرایش]

کتاب فیزیک از آغاز تا امروز نوشته حسین جوادی چاپ دوم شهریور ۱۳۸۷ انتشارات اندرز