راهنما برای دانشجویان جدید تورنتو/آب و هوا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
حمل و نقل بین شهری آب و هوا امور مربوط به اقامت و ویزا
راهنما برای دانشجویان جدید تورنتو


پیش بینی آب و هوا

برای چک کردن آب و هوا در شهرهای مختلف کانادا به پیوند روبرو مراجعه کنید: Weather Network

مقایسه نسبی آب و هوا در شهرهای مختلف انتاریو

به طور نسبی آب و هوای تورنتو از باقی شهرهای بزرگ انتاریو به جز Hamilton گرم تر است. آب و هوای تورنتو به طور متوسط 2 درجه از Kitchener-Waterloo گرم تر و آب و هوای Kitchener-Waterloo از آب و هوای Kingston & Ottawa گرم تر است.