راهنما برای دانشجویان جدید تورنتو/امور مربوط به اقامت و ویزا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
آب و هوا امور مربوط به اقامت و ویزا '
راهنما برای دانشجویان جدید تورنتو


تمدید برگه‌ی اجازه‌ی تحصیل (Student Authorization Form)[ویرایش]

گرفتن ویزای ورود به کانادا در صورت خارج شدن از کانادا[ویرایش]

دعوت از بستگان درجه‌ یک برای آمدن به کانادا[ویرایش]

تقاضای اقامت در هنگام دانشجویی[ویرایش]