رله دقیق حرارتی/حفاظت سیم‌پیچ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
وابستگی به دما حفاظت سیم‌پیچ حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


حفاظت سیم‌پیچِ گرمکن[ویرایش]

معمولی

هرجا که سیم‌پیچِ گرمکنِ RVAA ممکن است برای مدّت‌زمان مشخّصی تحت جریانِ بالا قرار گیرد، باید در برابر آتش‌سوزی حفاظت شود. اگر حفاظت اتّصال‌کوتاه، جریان اتّصال‌کوتاه را بسیار سریع متوقّف نکند (کم‌تر از ۰٫۱۵ ثانیه، شامل مدّت‌زمان توقّف)، اغلب یک رلهٔ سریع اضافه‌جریان از نوع RIXC لازم است؛ این رله، می‌تواند در همان قابِ RVAA جای داده‌شود. یک اتّصال، برای اتّصال‌کوتاه‌کردن سیم‌پیچِ گرمکن برروی این رله مورداستفاده قرار می‌گیرد.

RVAA با اتّصالِ موازی (shunt)

چنان‌چه RVAA به اتّصال موازی (shunt) متّصل شده‌باشد، هر دو اتّصالِ RIXC می‌تواند برای قطع (tripping) استفاده شود؛ که در این صورت، به‌صورتِ سری وصل می‌شوند. سیم‌پیچِ RVAA نباید اتّصال‌کوتاه شود. ظرفیت اضافه‌جریان اتّصالِ موازی (shunt)، معمولاً کم‌تر از سیم‌پیچِ RVAA است.