پرش به محتوا

ریاضی پایه/ضرب کردن اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

آموزش ضرب کردن

[ویرایش]

مهارت‌ها و مدل‌ها

[ویرایش]

علامت ضرب «×» است.

ضرب کردن دو عدد «۳» و «۵» با هم به این معنی است که عدد ۳ را ۵ بار با خودش جمع کنیم:

۳ + ۳ + ۳ + ۳ + ۳ = ۱۵

عبارت بالا به صورت زیر نشان داده می‌شود:

۳ × ۵ = ۱۵

در روش‌های مدن آموزشی برای آموزش ضرب از الگوریتم‌های استاندارد استفاده می‌کنند مثلن آموزگاری که می‌خواهد مسئلۀ ۶ × ۴ را آموزش بدهد ۶ کیسه بر می‌دارد و درون هر کدام‌شان ۴ مهره می‌اندازد. در زیر به مدل‌هایی پرداخته‌ایم که انتزاعی‌ترند اما مدلی که همه دانش‌آموزان آن را می‌فهمند و از آن استفاده می‌کنند مدلی است که مساحت مستطیل نامیده می‌شود.

مدل مساحت مستطیلی که در شکل بالا نشان داده شده است مربوط به مسئله ۴ × ۹ است که حاصل آن برابر ۳۶ می‌شود. دقت کنید که عرض مستطیل شامل ۴ واحد و طول مستطیل ما شامل ۹ واحد است. در واقع مستطیل ما از ۴ ردیف و ۹ ستون تشکیل شده است بنابراین دانش‌آموز می‌فهمد وقتی ۹ واحد موجود در ردیف اول را ۴ بار تکرار کند حاصل می‌شود ۳۶.

استفاده از الگوریتم‌های مختلف در حل مسئله‌های ضرب

[ویرایش]

روش شبکه‌ای

[ویرایش]

ضرب اعداد اعشاری

[ویرایش]

روش ضرب اعداد 19 تا 11 در خودشان

[ویرایش]

در اینجا ابتدا رقم های یکان را در هم ضرب می کنیم.برای مثال 12X13 ،ابتدا 2 را ضربدر 3 می کنیم که می شود6.این عدد در یکان قرار می گیرد.سپس یکان ها را باهم جمع کرده و در دهگان قرار می دهیم.مانند:2+3=5.این عدد در رده دهگان قرار می گیرد.سپس دهگان ها را در هم ضرب می کنیم که می شود:1x1=1.این رقم را نیز در صدگان قرار می دهیم. بنابراین،حاصل ضرب 12x13 می شود:156

اگر یکی از این اعداد،یکان یا دهگان اضافه می آورد،باید با رقم قبل از خود جمع شود.برای مثال:19x18. 9x8=72 که ما 2 را یکان قرار می دهیم و عدد 7 را نگه می داریم.9+8=17 .در اینجا،دهگان حاصل،7 است اما چون از قبل یک 7 دیگر داشتیم،با هم دیگر جمع می کنیم:7+7=14 که عدد 4 را دهگان حاصل ضرب قرار می دهیم.حال یک دهگان 14 و یک دهگان 17 داریم که جمع دهگانها می شود 2.حال 1را ضربدر 1 می کنیم و 2تا به آن اضافه می کنیم که صدگان می شود 3.حال،جاصل ضرب اعداد19x18 می شود:342 شما می توانید با تمرین و تلاش،بر این روش مسلط گردید.