پرش به محتوا

ریاضی پایه/تفریق کردن اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تفریق کردن اعداد[ویرایش]

تفریق اعداد به این معنی است که وقتی یک تعداد از چیزی داشته باشیم، یک تعداد از آن را برداریم یک تعداد باقی خواهد ماند. به عنوان مثال یک نفر ۷ عدد سیب دارد، ۲ عدد سیب را می‌خورد؛ پس ۵ = ۲-۷ سیب باقی می‌ماند.

ما مجاز نیستیم یک عدد بزرگتر را از یک عدد کوچکتر کم کنیم زیرا نمی توانیم از یک چیز به تعداد کمتر از صفر داشته باشیم.

عمل تفریق کردن درست عکس جمع کردن است. در زیر، این موضوع به خوبی نشان داده شده است. اگر یک عملیات جمع به صورت ۸ = ۵ + ۳ داشته باشیم، آن را می‌توانیم در یک مثلث به صورت زیر نشان دهیم:

   ۸
  \ / 
 ۵ + ۳

الان ضلع چپ و راست مثلث، هر کدام یک تفریق هستند: ۵ = ۳ - ۸ و ۳ = ۵ - ۸ . فرض کنید می‌خواهید عمل تفریق ۳ - ۸ را انجام دهیم با توجه به ضلع اینکه ۸ و ۳ روی دو ضلع از مثلث قرار دارند و روی ضلع دیگری از مثلث عدد ۵ قرار دارد، جواب ۵ خواهد شد. به عبارت دیگر برای اینکه ۳ به ۸ تبدیل شود باید آن را با ۵ جمع کنید.

تفریق کردن اعداد بزرگ[ویرایش]

برای تفریق کردن اعداد بزرگ رویه زیر پیشنهاد می‌شود. به دلیل پیچیدگی کار بهتر است از کاغذ و قلم استفاده کنید.

 • کار را با آخرین رقم سمت راست شروع کنید.
 • عمل تفریق اعداد هر رقم را با عددی که در پایین همان رقم نوشته شده است انجام دهید. این کار برای زمانی است که جواب بزرگ‌تر از صفر شود.
 • چنانکه تفریق کردن را از آخرین رقم سمت راست شروع کرده‌اید همین کار را تا آخرین رقم سمت چپ ادامه دهید.
 • اگر جواب کوچک‌تر از صفر شد و تفریق امکان‌پذیر نبود، ۱۰ تا به آن رقم بیفزایید و سپس تفریق را انجام دهید.
 • از رقم سمت چپ آن، ۱ کم کنید. این کار در صورتی امکان‌پذیر است که این رقم ۱ یا بیشتر باشد.
 • در صورتی که به دلیل صفر بودن امکان‌پذیر نبود یک ۱ از آن کم کنید بایستی از رقم سمت چپش قرض کنید. بدین صورت که ۱۰ تا به آن رقم بیفزایید و از رقم سمت چپش یک ۱ کم کنید.

برای اینکه بهتر متوجه شوید مثال‌های زیر را مرور کنید.

می‌خواهیم بدانیم جواب ؟ = ۴ - ۲۷ چه می‌شود.

 ۲۷
- ۴
 --- 
 ؟

بر طبق روندی که توضیح دادیم کار را از آخرین رقم سمت راست شروع می‌کنیم:

 ۲۷
- ۴
 --- 
 ۳

و سپس رقم‌های سمت چپ

 ۲۷
- ۴
 --- 
 ۲۳