ریاضی پایه/جمع کردن اعداد

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

جمع کردن دو عدد تک رقمی با هم[ویرایش]

جمع کردن دو عدد تک رقمی بر طبق جدول زیر انجام می‌شود. کافی است دو عددی را که می‌خواهید با هم جمع کنید در ستون و ردیف جدول زیر پیدا کنید. محل برخورد ستون و ردیف مربوطه، حاصل جمع دو عدد را به شما نشان می‌دهد. در کشیدن جدول زیر یک الگوی منظم به کار رفته است؛ با این حال باید از این جدول را از بر باشید چون اولین گام برای ریاضیات ذهنی به شمار می‌آید.

جدول جمع
+ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۴ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۵ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۶ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
۷ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۸ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۹ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸

جمع کردن دو عدد چند رقمی با هم[ویرایش]

ما برای اینکه چند عدد دو رفمی یا سه رقمی را جمع کنیم باید جمع اعداد یک رقمی را کامل بلد باشیم.

برای جمع کردن دو عدد چند رقمی با هم ابتدا از سمت راست به چپ شروع می‌کنیم. به طور مثال:

 ۴۳۴۵
 ۹۸۷۴+
    

می‌گوییم:۹=۴+۵ بنابراین

 ۴۳۴۵
 ۹۸۷۴+
    
 ۹

می‌گوییم:۱۱=۴+۷ یعنی ۱ دسته یکی و ۱ دسته دهتایی. دهتایی را در بالای ارزش مکانی بعدی می‌نویسیم و یکی ای را در نتیجه حاصل جمع بنابراین

 ۱
 ۴۳۴۵
 ۹۸۷۴+
    
 ۱۹

به همین ترتیب

 ۱۱۱
 ۴۳۴۵
 ۹۸۷۴+
    
 ۱۴۲۱۹

آموزش جمع زدن اعداد[ویرایش]

برای آموزش جمع ریاضی به کودکان می‌توانید از چیزهای فیزیکی (قابل لمس) استفاده کنید مثلا از چند توپ استفاده کنید. وسایلی که برای آموزش استفاده می‌کنید باید شبیه به هم باشد تا دانش‌آموز گیج نشود. یک مثال در اینجا برای شما می‌آوریم:

من چهار پرتقال در دست دارم و نگین سه پرتقال دارد، دو تا از پرتقال‌هایم را به نگین می‌دهم حالا نگین چند پرتقال دارد؟