زبان ترکی آذربایجانی/درس پنجم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اعداد در زبان آذری به شکل زیر می‌باشد:

اعداد یک رقمی
شماره شکل آذری تلفظ شکل فارسی عدد شکل فارسی نوشتار
0 sıfır ˈsɯfɯɾ ۰ صفر
1 bir biɾ ۱ یک
2 iki ici ۲ دو
3 Üç yt͡ʃ ۳ سه
4 dörd dœɾd ۴ چهار
5 beş beʃ ۵ پنج
6 altı ɑltɯ ۶ شش
7 yeddı jed:i ۷ هفت
8 səkkiz sækciz ۸ هشت
9 doqquz doq:uz ۹ نه
10 on on ۱۰ ده