سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/توسعه‌دهنده/نگاه کلی و مقدمه