سیستم‌عامل تحقیقاتی آروس/کاربر/فایل‌های صوتی و میدی