پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/اخترفیزیک/ذرات کیهانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نمودار HR ذرات کیهانی انفجارهای گاما
فرهنگ نجوم


ذرات کیهانی (پرتوهای کیهانی) درواقع ذرات اتمی ای هستند که در فضا با سرعتی کاملاً نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند. اتم را به سادگی می توان متشکل از یک هسته شامل پروتون ها (ذرات با بار مثبت) و بسیاری موارد نوترون ها (ذرات بدون بار) دانست که الکترون ها (ذرات بسیار سبک با بار منفی) به دور آن می گردند.

ذرات کیهانی به طور عادی به سطح زمین نمی رسند. اما، با ذرات موجود در جو برخورد می کنند. علاوه بر این، ذرات کیهانی به سطح ماه می رسند و اثر آنها در نمونه سنگ هایی که توسط آپولو جمع آوری شده است، دیده می شود. اینکه این پرتوها از کجا می آیند و چگونه به این سرعت حرکت می کنند هنوز به صورت یک راز باقی مانده است.

بزرگ‌ترین گسترهٔ کیهان تاکنون