فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/خورشید/فام سپهر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاج فام سپهر نورسپهر
فرهنگ نجوم


نام لایه میانی جو خورشید، فام سپهر است که ضخامت تقریبی آن در حدود 10،000 کیلومتر است. در بعضی از نواحی خورشید ضخامت آن به 13،000 کیلومتر می‌رسد و در نواحی دیگر در حدود 8000 کیلومتر است.

چرا اسمش فام سپهر است؟[ویرایش]

نام فام سپهر به علت رنگ بسیار روشنی (صورتی) است که عمدتا به علت خطی در طیف هیدروژن است به طول موج 6،563 که به خط "H-آلفا" موسوم است.

هرچه دراین لایه بالا می رویم چه اتفاقی می افتد؟[ویرایش]

هر چه در فام سپهر بالاتر رویم چگالی کمتر و دما بیشتر می‌شود، چگالی به کندی کاهش می یابد و در راس فام سپهر به حدود (15-)^10 گرم در سانتیمتر مکعب می رسد، دما به سرعت زیاد می‌شود و نهایتا به 1،000،000 درجه کلوین می رسد.

عکس فام‌سپهر خورشید با فیلتر پرتو آلفا-هیدروژن