فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/خورشید/نورسپهر

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فام سپهر نور سپهر فوران های ماده از تاج خورشید
فرهنگ نجوم


این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

بخش مرئی خورشید که در نزدیکی تاج خورشید و فام سپهر قرار دارد.