پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/خورشید/فوران های ماده از تاج خورشید

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نورسپهر فوران های ماده از تاج خورشید عطارد
فرهنگ نجوم


این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

به فوران هایی گفته می شود که به دلیل هم جوشی هسته ای داخل خورشید به وجود می آید و از خورشید بیرون می زند.