فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/فضاپیمای گالیله

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فضاپیمای کاسینی فضاپیمای گالیله مریخ نوردهای ناسا
فرهنگ نجوم


گالیله فضاپیمایی بدون سرنشین است که با هدف مطالعهٔ سیاره مشتری و قمرهایش به فضا پرتاب شد. فضاپیمای گالیله در سال ۱۹۹۵ به مشتری رسید و دقیقترین عکس‌های آن زمان را برای دانشمندان فرستاد.

گالیله در حال آماده‌سازی برای پرتاب