فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/مریخ نوردهای ناسا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فضاپیمای گالیله مریخ نوردهای ناسا کیهانشناسی
فرهنگ نجوم


Mars Exploration Rover : مریخ نوردهاى ناسا مأموریتهاى بدون سرنشین این سازمان هستند که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کردند. تا به حال دو مریخ نورد با نام هاى روح و فرصت براى تحقیق دربارهُ سطح و ویژگىهاى زمین شناسى این سیاره فرستاده شده اند. این مإموریت توسط (jpl ( jet propulsion laboratory در ناسا هدایت مىشود.

هدف اصلى این پروژه تحقیقاتى بررسىخاک و صخره هاى منطقه وسیعى از سطح مریخ بود که در گذشته در آن آب وجود داشته. ماموریت مریخ نوردها بخشى از پروژه پژوهش درباره مریخ است که شامل مریخ نشین هاى موفق قبلى نیز مىشود :دو مریخ نشین وایکینگ ۱۳۵۵(1976) و پیشرو (pathfinder) 1376(1997).

هزینه ساخت، پرتاب ،نشستن روى سطح و انجام عملیات براى ۹۰ روز اولیه مإموریت مریخ نوردها ۸۲۰$ میلیون دلار آمریکا بود .در حالى که دو مریخ نورد تا دو سال پس از فرود روى سطح سیاره در حال انجام وظیفه بودند و سرمایه گذارىروى آنها تا شهریور سال ۱۳۸۵ ادامه یافت.

براى قدر شناسى از اطلاعات علمى چشم گیرى که این دو مریخ نورد بدست آوردند دو سیارک را به افتخار آنها نام گذارى کردند : روح ۳۷۴۵۲ و فرصت ۳۹۳۸۲ .

دو مریخ‌نورد اکتشاف و کنجکاوی در کنار هم