فرهنگ نجوم/کیهانشناسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مریخ نوردهای ناسا کیهانشناسی تاریخچه کیهانشناسی
فرهنگ نجوم


کیهان‌شناسی (به انگلیسی: Cosmology) مطالعه سرآغاز، تکامل و سرانجام نهایی جهان است. کیهان‌شناسی فیزیکی عبارت است از مطالعه آکادمیک و علمی سرآغاز، تکامل، ساختارهای بزرگ مقیاس و دینامیک جهان و سرانجام نهایی جهان می‌پردازد و همچنین در پی کشف قوانین علمی حاکم بر این حقایق می‌باشد.