فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/تاریخچه کیهانشناسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مریخ نوردهای ناسا تاریخچه کیهانشناسی جهان
فرهنگ نجوم


مطالعه کائنات از زمین و آسمان و خورشید آغاز شد. انسانهای دوره ما قبل علم عقیده داشتند که در مرکز جهان هستند و خورشید و سایر سیارات به گرد زمین مرکزی می‌گردند. نیکلاس کپرنیک مرکز عالم را در نزدیکی خورشید فرض کرد که زمین نیز همراه سایر سیارات به گرد آن می‌چرخد.

کپلر، اسحاق نیوتن، کائنات را فراتر از گذشته گسترش دادند و درگیری با مسایل کیهانی ادامه داشت تا اینکه آلبرت انیشتین در ۱۹۱۵ با ارائه نظریه نسبیت عام نشان داد که فضا و ماه محدود، ولی نامحصور است که می‌تواند منبسط یا منقبض شود.