پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/پلوتون

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نپتون پلوتون سیاره دهم؟
فرهنگ نجوم


پلوتون بزرگترین سیارهٔ کوتولهٔ منظومهٔ شمسی است اما به تازگی جزو منظومه شمسی محسوب نمی شود و جزو سیاره های فرانپتونی است.

۱. نیتروژن یخ‌زده
۲. یخاب
۳. سنگ