فرهنگ نجوم/کره آسمان/حرکت وضعی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
قطب های سماوی حرکت وضعی حرکت انتقالی
فرهنگ نجوم


حرکت وضعی زمین[ویرایش]

حرکت وضعی زمین نام چرخشی است که سیارهٔ زمین به دور خود انجام می‌دهد. چرخش زمین به سمت خاور است. اگر از سمت ستاره قطبی به زمین نگاه کنیم، زمین خلاف جهت عقربه‌های ساعت به دور خود دوران می‌کند.

تصویری پویانمایی از دوران زمین به دور خود.