پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/کره آسمان/دایرة البروج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
استوای آسمان دایرة البروج قطب های سماوی
فرهنگ نجوم


به صورت خلاصه محل تلاقی صفحه مسیر حرکت انتقالی زمین با کره سماوی را نیز دایرة البروج می گویند.قدیمیان فکر می کردند که خورشیدبه دور زمین می چرخد و محل این چرخش دایرة البروج می نامیدند در حالی که زمین به دور خورشید می چرخد.(حرکت انتقالی)

با حرکت زمین در مدار خودش، به نظر می‌رسد خورشید روی دائرةالبروج (دایرهٔ قرمز بزرگ) بر زمینه ستارگان حرکت می‌کند
علائم برجهای دوازده‌گانه