فرهنگ نجوم/کره آسمان/مختصات استوایی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مختصات افقی مختصات استوایی مختصات کهکشانی
فرهنگ نجوم


در واقع مابه‌ازای دستگاه مختصات جغرافیایی کره زمین است که دارای کاربردهای زیادی است. در این مختصات دایرهٔ استوای سماوی (یا معدل‌النهار که در امتداد استوای زمین است) همراه با نیم‌دایرهٔ بعد حمل دو مرجع و قطبین سماوی، دو طب یا نقاط آن هستند. مختصاتی چون میل (d) و بعد (a) از آن بدست می‌آید که مشابه عرض و طول جغرافیایی روی سطح زمین هستند.

میل و بعد در مختصات استوایی