فرهنگ نجوم/کره آسمان/مختصات افقی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
سیستم های مختصات آسمان مختصات افقی مختصات استوایی
فرهنگ نجوم


در این دستگاه که در آن افق ناظر همراه با نیم‌دایرهٔ سمتی شمال دو مرجع و سرسو (سمت‌الرأس) و پاسو (سمت‌القدم)، قطبین آن شناخته می‌شوند. مختصات بدست آمده از آن سمت (A) و ارتفاع (a) است که هر دو به محل ناظر روی زمین بستگی دارد.

ارتفاع (سبز)، سمت (قرمز) بر روی صفحه افق، در دستگاه مختصات افقی آسمان