فرهنگ نجوم/کره آسمان/سیستم های مختصات آسمان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
زاویه فاز سیستم های مختصات آسمان مختصات افقی
فرهنگ نجوم


در واقع سیستم‌های مختصات آسمان عبارتند از:

  1. دستگاه مختصات استوایی
  2. دستگاه مختصات افقی
  3. دستگاه مختصات دائرةالبروجی
  4. دستگاه مختصات کهکشانی